Program de guvernare

George-Nicolae Simion

  • INTEGRITATE

  • STAT DE DREPT

  • VALORI EUROPENE

Rezumat program

Candidatul independent, George Simion, militează pentru Românie MARE în Europa.

Obiective

• Reunirea Republicii Moldova cu România .

• Ieșirea din labirintul sistemului post-comunist .

• Românii nu sunt străini în propria țară.

• Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și valorificarea potențialului lor strategic .

Sursă

https://georgesimion.ro/program-politic/

Teme de interes european*

Economie și dezvoltare

• Încurajarea economiei de piață libere.

Combatarea șomajului printre tineri

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Protecția consumatorului și siguranța alimentară

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Protecția socială a cetățenilor Uniunii Europene

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Politica de securitate și apărare a Uniunii Europene

• În contextul intervenției Rusiei în Crimeea și a sporirii propagandei rusești în vecinătatea estică și chiar în statele UE, trebuie să acorde o prioritate sporită Parteneriatului Estic și îndeosebi Republicii Moldova, ca zonă cu potențial ridicat de afectare a securității regionale.

Lupta împotriva terorismului

Lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului înconjurător

• Protejarea, promovarea și exploatarea sustenabilă a resurselor naționale.

Imigrația

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Viitorul Uniunii Europene

• George Simion militează pentru o singură Uniune, care poate supraviețui și se poate dezvolta doar în baza unității politice, a tratamentului egal și corect, a asumării adevărului istoric.

• "Nu trebuie să existe o Europă de Vest și o Europă de Est, membrele fondatoare ale Uniunii Europene și cele nou integrate."

Protecția granițelor Uniunii Europene

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Protecția datelor personale

Probleme românești, soluții europene**

România în UE

• Asumarea unei poziții de leadership în cadrul familiei euro-atlantice.

• Monitorizarea mai atentă a asigurării respectării Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Ungaria.

Agricultură

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Fonduri europene

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Administrație

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest

Românii din diaspora și din comunitățile istorice

• Valorificarea și protejarea resursei extraordinare pe care o reprezintă diaspora românească, comună României și Republicii Moldova, prin revenirea acesteia într-o țară mai mare, mai puternică, atractivă din punct de vedere economic, social și politic, care se bucură de stabilitate socială și viziune politică.

• Contribuția și vegherea respectării standardelor europene și internaționale ale statelor de reședință ale acestor comunităților istorice de români (din vecinătatea României și din Balcani) în ceea ce privește garantarea, respectarea și asigurarea drepturilor omului și persoanelor aparținând minorităților lingvistice, naționale sau etnice, și transpunerea lor în practică.

• Păstrarea identității naționale pe baza criteriului reciprocității, monitorizarea respectării și implementării legislației naționale și internaționale privind situația minorităților naționale din statele învecinate, inventarierea situațiilor de încălcare de către statele în care avem comunități istorice românești a drepturilor naționale ale acestora, informarea în Parlamentul European despre aceste situații și solicitarea, la nivel european de mecanisme și instrumente de rezolvare a acestor situații, precum și monitorizarea dialogului dintre comunități și autoritățile de la București.

Digitalizare

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Justiție

• Lupta pentru independența sistemului judiciar și egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii.

Transporturi și infrastructură

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Republica Moldova

• Asumarea la nivel național și european a reîntregirii pe cale pașnică, liber consimțită, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu principiile dreptului natural și de drept internațional în vigoare, pentru a munci împreună la realizarea și mulțumirea comună alături de celelalte popoare ale Europei.

Sănătate

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Educație

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Altele

• Asumarea reunirii cu R.Moldova ca proiect de țară și prioritate în strategia națională și europeană de securitate, dezvoltarea regională și în consolidarea flancului estic al NATO.

• Asumarea unei poziții de leadership în cadrul familiei euro-atlantice

• Libertate personală, religioasă, economică, politică

• Protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a patrimoniului creștin

• Transparență și responsabilitate

• Egalitate în fața legii
• Egalitate de șanse
• Stat de Drept, justiție independentă și funcțională
• Apărarea libertății religioase și a patrimoniului creștin
• Un aparat instituțional simplificat, depolitizat, eficient, bazat pe competențe
• Acces liber și egal la vot pentru toți cetățenii români indiferent unde se află
• Guvernare eficientă, atât la nivel național cât și european, în baza unei strânse cooperări între sectorul public, privat și inițiativele civice
• Economie de piață liberă
• Respect pentru proprietate, care este inviolabilă
• Presă liberă, nu aservită
• Cetățenie activă
• Protejarea, promovarea și exploatarea sustenabilă a resurselor naționale de la patrimoniul natural la resursele umane

Legendă

* Temele europene sunt preluate din studiul Eurobarometru din Martie 2019 și sunt acele teme considerate de interes european de către repondenți (sursa http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot, documentul National Factsheets)

** Probleme românești, soluții europene este un capitol creat de noi după citirea programelor electorale pentru a putea oferi cititorilor acestui site informații despre teme care nu au fost incluse in Eurobarometrul realizat în luna martie 2019.