Program de guvernare

Partidul Național Liberal

Compară Adaugă la favorite
  • INTEGRITATE

  • STAT DE DREPT

  • VALORI EUROPENE

Rezumat program

Programul Partidului Național Liberal abordează măsuri pentru unitatea, coeziunea, apărarea și prosperitatea cetățenilor Uniunii Europene, cu focus dedicat problemelor românilor și perspectivei de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova.

Obiective

• PNL va susține înființarea unui mecanism care să monitorizeze situația statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale în toate statele Uniunii Europene.

• Va milita pentru ca România să adere cât mai curând la Spațiul Schengen.

• Va acționa pentru aderarea României la Zona Euro.

• Va obține cel puțin la fel de multe fonduri europene pentru România în Bugetul Uniunii Europene 2021-2027 prin comparație cu perioada 2014-2020 și va simplifica absorbția lor.

• Va sprijini un nivel al plăților directe la hectar pentru agricultorii români la nivelul mediu din Uniunea Europeană.

• Va solicita și va obține fonduri europene pentru construcția sau finalizarea lucrărilor la autostrada Pitești - Sibiu, autostrada Comarnic - Brașov, autostrada Târgu Mureș - Iași - Ungheni, drumul expres Craiova - Pitești și șoseaua de centură a Municipiului București.

• Va solicita dublarea fondurilor europene pentru cadastrarea proprietăților din România.

• Va propune reabilitarea tuturor clădirilor rezidențiale încadrate în clasa seismică I.

• Va sprijini reabilitarea termică, din bugetul Uniunii Europene 2021-2027, a 500.000 de aparta-mente din România.

• Va propune un program de investiții pentru a conecta toate orașele României la rețeaua de distri-buție a gazelor până în 2024.

• Va sprijini construcția și dotarea până în 2024 a trei spitale regionale la standarde europene.

• Propune finanțarea, din fonduri europene, a conectării tuturor universităților și a liceelor la internet de mare viteză. Va solicita 20.000 de burse Erasmus în fiecare an pentru studenții din România.

• Va solicita 40.000 de bilete de tren gratis pentru tinerii români care împlinesc 18 ani și vor să călătorească în Europa.

• Va sprijini crearea sau aducerea la standarde europene a 10 institute de cercetare.

• Propune crearea unui program care va acorda granturi de 50 000€ pentru cercetarea academică.

• Propune înființarea unui Centru European Permanent care să monitorizeze și combată știrile false.

Sursă

https://www.romaniainprimulrand.ro/wp-content/themes/pnleuroparlamentare/images/assets/PNL_PROGRAM_POLITIC_Europarlamentare%202019.pdf

Teme de interes european*

Economie și dezvoltare

• PNL va susține o mai mare liberalizare a Pieței Unice.

• Va continua să promoveze la nivel european o abordare centrată pe promovarea multilateralismului și a liber-schimbului în materie comercială.

• Susține dezvoltarea unei agende comerciale pozitive cu SUA și susține deschiderea negocierilor pentru două acorduri – un acord comercial axat strict pe eliminarea tarifelor vamale pentru produsele industriale (cu excepția produselor agricole), și un al doilea acord, privind evaluarea conformității, care contribuie la îndeplinirea obiectivului de eliminare a barierelor netarifare.

• Crearea unui program strategic de investiții în tehnologiile viitorului: inteligența artificială, blockchain, computere de înaltă performanță, imprimarea 3D, conectivitate 5G, orașe și sate inteligente.

• Program național multianual de vouchere pentru inovare rezervate IMM-urilor. Aceste vouchere ar putea finanța acțiuni de cercetare, digitalizare, creșterea gradului tehnologic al produselor și serviciilor oferite, mărirea eficienței proceselor interne, adoptarea comerțului electronic, etc.

• Pentru IMM-urile românești, va propune finanțarea, din fonduri europene, a IMM-urilor din domeniul procesării produselor agricole.

• Crearea unei Agenții Antreprenoriale în România care va avea rolul de a conecta toate inițiativele locale și regionale în domeniul antreprenorialului, de a promova companiile cu potențial de creștere, dar și de a disemina informații privind inițiativele relevante la nivel european.

• Dorește aplicarea unui program de monitorizare a evoluției mediului antreprenorial din România aliniat practicilor europene și internaționale.

• Folosirea fondurilor structurale și naționale pentru îmbunătățirea cu 50% a accesului la capitalul de risc pentru investitori prin crearea unei scheme de investiții în sectoarele strategice, inclusiv prin promovarea și facilitarea accesului la programul VentureEU.

• Crearea de rețele regionale și a unei asociații naționale a Business Angels în România inclusiv sprijinirea, în primii ani, prin fonduri europene pentru formare și schimb de experiență cu rețelele mai experimentate din Europa (EBAN).

• Va sprijini, în cadrul Parlamentului European, evoluția cadrului de reglementare european pentru ofertele inițiale de monede (ICOs) și registrul electronic descentralizat (DLTs) în contextul noului plan de acțiune FinTech al Uniunii Europene.

• Va sprijini crearea un regim legislativ favorabil pentru ICO-uri care să nu împovăreze aceste proiecte.

• Va susține crearea unei scheme europene pentru Startup-uri și Scaleup-uri care să promoveze și să faciliteze participarea angajaților la profit.

• Alocarea de fonduri europene pentru dublarea numărului de comune din România racordate la rețeaua de gaze naturale până în 2024, precum și dublarea numărului de români din mediul rural care au acces la sistemul de alimentare cu apă.

Combatarea șomajului printre tineri

• Pentru formarea profesională a românilor, sprijină redeschiderea școlilor de meserii.

Protecția consumatorului și siguranța alimentară

Va monitoriza aplicarea legislației europene în ceea ce privește drepturile consumatorilor și va pro-pune aplicarea cât mai strictă a acesteia. Dacă va constata că reglementările actuale nu opresc acest tip de practici, va propune modificarea legislației existente și înăsprirea sancțiunilor și a controalelor. “Stop standardelor duble în Uniunea Europeană, cetățenii români nu sunt cetățeni de mâna a doua!” elaborarea unui cadru european care să impună standarde minime privind drepturile turiștilor, prin introducerea reglementărilor care să asigure respectarea calității serviciilor, a corectitudinii termenelor de plată pentru rezervările prin agenții de turism sau online, o practică generală privind dimensiunea și greutatea bagajelor de cală pentru companiile aeriene low-cost.

Protecția socială a cetățenilor Uniunii Europene

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Politica de securitate și apărare a Uniunii Europene

• Consideră că politica de securitate și apărare comună a UE este complementară cu NATO și nu poate fi privită separat sau ca un substitut.

• Va redeschide dezbaterea cu privire la crearea unei structuri de intelligence la nivel european cu rolul de a sprijini autoritățile naționale în lupta împotriva terorismului și radicalizării.

• Solidaritatea euro-atlantică este esențială pentru securitatea şi prosperitatea statelor din Europa şi America de Nord.

• Susține dinamizarea Politicii de Vecinătate a Uniunii Europene.

• Va susține aderarea la Uniunea Europeană a statelor din Balcanii de Vest în interesul creșterii stabilității și prosperității în regiune.

• Dorește o finanțare adecvată din partea Uniunii Europene pentru vecinătatea sudică a UE (Africa și Orientul Mijlociu).

• Susține Fondul European de Apărare.

• Va promova creșterea numărului de diplomați români din cadrul SEAE, precum și creșterea numărului de ambasadori de origine română ai UE în state terțe.

Lupta împotriva terorismului

Lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului înconjurător

• Crearea unui Pact național pentru un mediu mai curat pentru a pune bazele unei strategii pe termen lung.

• Stimularea achiziționării de automobile electrice, încurajarea reciclării deșeurilor și protejarea biodiversității.

• Va sprijini adoptarea, în noul exercițiu financiar 2021- 2027, de fonduri suficiente pentru infrastructura pentru combustibili alternativi, inclusiv pentru stații de reîncărcare rapide și ultrarapide precum și pentru includerea României în marile coridoare europene de infrastructură.

Imigrația

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Viitorul Uniunii Europene

• PNL susține principiul unei Europe unite și cu o singură viteză. Dacă în anumite domenii se va constata că nu toate statele membre au ambiții similare de integrare, vor trebui găsite soluții pentru a evita blocaje instituționale sau decizionale.

• PNL susține un buget al UE care să sprijine obiectivul de coeziune.

Protecția granițelor Uniunii Europene

• Susține creșterea graduală a efectivelor FRONTEX.

• Pentru românii care călătoresc în Statele Unite, PNL va cere Comisiei Europene să intensifice dialogul cu administrația americană pentru ca în prima parte a mandatului de europarlamentar să eliminăm vizele turistice pentru cetățenii români care călătoresc în Statele Unite.

Protecția datelor personale

Probleme românești, soluții europene**

România în UE

• Susține reducerea decalajelor dintre România și celelalte țări europene și va acționa pentru o mai mare integrare a României în Uniunea Europeană.

• România ar trebui să fie parte a viitoarelor instrumente și mecanisme de aprofundare a UEM chiar dacă nu a adoptat moneda Euro.

• Va elabora un plan de acțiune, împreună cu oficiali ai Comisiei Europene și experți ai Băncii Centrale Europene, pentru adoptarea monedei euro.

• Aderarea României la Spațiul Schengen este prioritate zero. Obiectivul României trebuie să fie aderarea la Spațiul Schengen în prima jumătate a legislaturii europene.

Agricultură

• Va susține o distribuire echitabilă a subvențiilor la hectar : nivelul subvenției la hectar în România să ajungă la nivelul mediu din Uniunea Europeană.

• Va propune ca în viitorul Program Național de Dezvoltare Rurală să se faciliteze accesul la finanțare europeană, în special pentru achiziții de utilaje de producție pentru femele mici și medii, în vederea menținerii competitivității.

• Simplificarea și debirocratizarea procedurilor de accesare a fondurilor din agricultură și dezvoltare rurală vor deveni o prioritate.

• Înființarea unui birou unic pentru avize și lansarea unui Ghid privind absorbția fondurilor europene pentru perioada 2021-2027.

• Înființarea programele Prima fermă, Prima seră, a Programului de tip Rabla pentru utilajele agricole, a unui program de cercetare a virusului pestei porcine.

• Identificarea de posibilități concrete de finanțare pentru completarea sistemului național de irigații.

• Susține finanțarea, din fonduri europene, a măsurilor de prevenție care vizează reducerea consecințelor dezastrelor naturale, inclusiv pentru achiziționarea și amplasarea de rachete antigrindină.

• Dublarea fondurilor alocate României pentru finalizarea procedurilor de cadastrare a tuturor proprietăților din România, cu accent pe proprietățile din mediul rural.

Fonduri europene

• PNL va acționa pentru concentrarea fondurilor de coeziune pentru dezvoltarea infrastructurii României.

• Susține introducerea procedurilor cadru pentru digitalizarea accesării fondurilor europene, în fiecare etapă a utilizării fondurilor europene, de la licitație, la implementare și plăți.

• Susține o simplificare drastică a procedurilor la nivel național în accesarea fondurilor europene, dublată de sprijin pentru beneficiarii fondurilor în faza de implementare a proiectelor : un ghid pentru autoritățile publice locale.

• Va susține reorganizarea sistemului de gestiune a fondurilor europe¬ne în România și scurtarea distanței dintre beneficiar și Organismele Intermediare / Autoritățile de Management.

• Obiectivul PNL este ca, în viitorul buget european 2021-2027, România să aibă alocări suficiente pentru a reabilita, din punct de vedere seismic, toate clădirile rezidențiale încadrate în clasa seismică și toate clădirile în care se desfășoară activități educaționale.

• Va sprijini în Parlamentul European alocarea, în noul exercițiu financiar 2021-2027, de fonduri pentru dezvoltarea destinațiilor turistice romanești.

Administrație

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest

Românii din diaspora și din comunitățile istorice

• Viitorul acord dintre UE și Marea Britanie trebuie să ofere posibilitatea liberei circulații pentru cetățenii români și condiții cât mai puțin restrictive pentru stabilirea lor în Marea Britanie.

• Implementarea votului electronic. PNL va propune un proiect pilot la nivel european prin care să se realizeze un schimb de bune practici între statele europene care implementează votul electronic și cele care au un număr semnificativ de cetățeni aflați în afara granițelor.

• Va susține continuarea participării Marii Britanii la toate programele europene care facilitează schimbul între tineri (de exemplu programul Erasmus), astfel încât studenții români să poată beneficia în continuare de burse de studiu Erasmus în Marea Britanie.

Digitalizare

• Digitalizarea completă, prin intermediul fondurilor structurale, a regis¬trului funciar și de cadastru pentru a face înregistrarea proprietăților mai ușoară și mai sigură.

• Crearea unui program de formare în do¬meniul digital dedicat persoanelor fizice și IMM-urilor. Domeniile eligibile vor porni de la limbaje de programare până la tehnologii avansate. Acest program poate fi extins și altor categorii ale populației precum șomeri și pensionari.

• Adoptarea componentelor open-source din Mecanismul de Conec¬tarea Europei în domeniul digital pentru o interacțiune mai simplă a cetățenilor cu statul, prin livrarea mai rapidă și mai sigură a serviciilor publice.

• Va sprijini în Parlamentul European alocarea unor sume suficiente în beneficiul acelor state membre care au de recuperat decalajele în privința acoperirii întregii populații cu acces la internet de mare viteză și servicii publice online.

• Digitalizarea completă a administrației, utilizând fondurile structurale care stau la dispoziția României și aplicând principiul : statul nu trebuie să ceară niciodată un document care este deja în posesia statului.

Justiție

• Va acționa în sensul îndeplinirii tuturor obiectivelor Mecanismului de Cooperare și Verificare.

• Va susține înființarea unui mecanism care să monitorizeze situația statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale în toate statele Uniunii Europene.

Transporturi și infrastructură

• Crearea unui proiect național pentru reabilitarea drumurilor județene în următorii 3 ani folosind fondurile structurale europene.

• Va sprijini investițiile din fonduri europene pentru modernizarea rețelei feroviare din România.

• Transformarea Dunării într-o cale de transport eficientă și sigură, într-un mediu curat și protejat de inundații. PNL în viitorul mandat al Parlamentului European îl reprezintă asigurarea de fonduri europene pentru regularizarea fluviului.

Republica Moldova

• Va susține acordarea de fonduri europene pentru combaterea propagandei rusești, inclusiv printr-o prezența mai mare a posturilor de televiziune românești și europene în Republica Moldova.

• Condiționarea asistenței financiare a UE pentru autoritățile din Republica Moldova de progrese în respectarea standardelor democratice și reformelor în domeniul justiției și luptei anticorupție.

• Crearea unui mecanism de tipul Mecanismului de Cooperare și Verificare pentru toate statele candidate pentru aderarea la UE și pentru cele aflate în vecinătatea Uniunii.

• Extinderea modului de tarifare în roaming din cadrul UE și către Republica Moldova, obiectivul fiind eliminarea costurilor cu serviciile de roaming la călătoriile cetățenilor din UE în Republica Moldova și atunci când cetățenii Republicii Moldova se află în Uniunea Europeană.

Sănătate

• Va sprijini alocarea de fonduri europene în viitorul mandat al Parlamentului European pentru construcția, până în 2024, a 3 spitale regionale și dotarea lor la standarde europene și alocarea de fonduri UE pentru dotarea cu echipamente a spitalelor existente, împreună cu asistența tehnică necesară implementării acestor proiecte.

• Va propune un proiect pilot pentru elaborarea unui cadru european referitor la accesul cetățenilor la medicamente.

Educație

• Introducerea de programe de antreprenoriat în universități și licee, inclusiv prin oferirea de spații de lucru tinerilor antreprenori.

• Va propune includerea de experți străini în comisiile de doctorat, în special în cazul doctoratelor finanțate din fonduri structurale.

• Pentru universități : finanțarea din fonduri europene, a conectării tuturor universităților, inclusiv a căminelor studențești și liceelor la internet de mare viteză.

• Va solicita 20.000 de burse Erasmus în fiecare an pentru studenții din România.

• România să fie sprijinită cu asistență tehnică pentru dezvoltarea sectorului de cercetare și inovare.

• Va propune sprijinirea universităților și a institutelor de cercetare la participarea în programele de cercetare europene prin crearea, în fiecare centru universitar important, a unor centre de excelență.

• Crearea unui program pentru cercetători care va acorda un grant de 50000€ pentru transformarea și implementarea cercetării academice.

• Propunerile vor fi evaluate de experți europeni proveniți din mediul de cercetare și inovare.

Altele

• Pentru combaterea știrilor false, europarlamentarii Partidului Național Liberal vor propune înființarea unui Centru European Permanent care să monitorizeze și combată știrile false.

• Va proteja și promova valorile patrimoniului cultural național prin obținerea de fonduri europene suficiente conservării și reabilitării acestuia.

• Fiecare europarlamentar PNL va deschide puncte de dialog cu cetățenii în zone diferite ale țării.

• Crearea unui fond de garanții pentru bănci (cu sprijinul fondurilor structurale europene) pentru finanțarea investițiilor atât pentru companii, dar și consumatori casnici pentru mărirea eficientei energetice, cum ar fi pentru anveloparea blocurilor, izolarea clădirilor și a halelor de producție, sau instalarea de surse regenerabile de energie (panouri solare, pompe de căldură, micro-turbine, biomasă etc).

Legendă

* Temele europene sunt preluate din studiul Eurobarometru din Martie 2019 și sunt acele teme considerate de interes european de către repondenți (sursa http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot, documentul National Factsheets)

** Probleme românești, soluții europene este un capitol creat de noi după citirea programelor electorale pentru a putea oferi cititorilor acestui site informații despre teme care nu au fost incluse in Eurobarometrul realizat în luna martie 2019.