Program de guvernare

Uniunea Democrată Maghiară din România

Compară Adaugă la favorite
  • INTEGRITATE

  • STAT DE DREPT

  • VALORI EUROPENE

Rezumat program

UDMR se declară parțial dezamăgiți de Uniunea Europeană, menționând că Uniunea trebuie să reprezinte oamenii, și nu o mână de instituții. De aceea, programul electral UDMR vorbește de măsuri pentru comunitățile locale și cauza maghiară. "Pe 26 mai se va decide dacă vom avea o reprezentare maghiară puternică la nivel european sau dacă la Bruxelles se va face auzită doar vocea politicienilor români. "

Obiective

• Introducerea legii europene de protecție a minorităților naționale.

• Mai multe fonduri europene.

• Politici în interesul agricultorilor.

• Cetățeni europeni cu drepturi depline.

• Educație competitivă și profesională la nivel european.

Sursă

http://ep19.udmr.ro/info_item/programul-udmr-pentru-alegerile-europarlamentare/

Teme de interes european*

Economie și dezvoltare

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Combatarea șomajului printre tineri

• Continuarea programelor Start-Up și eliminarea birocrației aferente. Mai multe posibilități și condiții mai bune pentru tinerii antreprenori.

• Posibilitatea de reîntoarcere în țară a mai multor mii de tineri maghiari care își formează experiența profesională peste hotare. Programele de dezvoltare UE trebuie să sprijine acest demers.

• Posibilități de finanțare pentru școli profesionale în vederea asigurării unui mediu educațional modern și atractiv.

• Finanțarea unor cursuri bazate pe cerințele angajatorilor și ale antreprenorilor în cadrul unui sistem dual de educație, pentru ca tinerii absolvenți să aibă șanse reale pe piața forței de muncă.

Protecția consumatorului și siguranța alimentară

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Protecția socială a cetățenilor Uniunii Europene

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Politica de securitate și apărare a Uniunii Europene

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Lupta împotriva terorismului

Lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului înconjurător

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Imigrația

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Viitorul Uniunii Europene

• Legea europeană de protecție a minorităților naționale. Prin majoritate, UDMR dorește obținerea unui set de măsuri și acte normative care să contribuie la protejarea și afirmarea intereselor minorităților naționale și etnice autohtone europene:

1. "Imunitate pentru steagurile noastre. Reglementarea Uniunii să recunoască și să protejeze simbolurile noastre naționale.
2. Imnul națiunii maghiare și al Secuimii să nu fie dezonorat. Uniunea să le accepte ca simboluri naționale, iar cei care atacă imnurile noastre să răspundă în fața legii!
3. Dreptul la utilizarea limbii materne să fie garantat prin lege la nivelul Uniunii. Statul român să nu poată îngrădi utilizarea limbii materne nici în sistemul educațional, nici în instituțiile publice."

• Deschiderea finanțărilor în direcția limbilor și comunităților minoritare; sprijinirea explicită a proiectelor culturale minoritare;

• Sistarea limitării pe baze teritoriale a transmisiei emisiunilor sportive și de alt caracter.

• Adoptarea unei legi privind protecția lingvistică și culturală a minorităților; crearea unei agenții pentru minorități; implementarea utilizării limbii materne a minorităților de exemplu prin afișarea bilingvă sau în mai multe limbi a denumirii și indicațiilor produselor.

• Situații ce necesită modificarea tratatului fundamental, în urma căreia protecția minorităților trece din competența exclusivă a statelor membre la nivel european. Împreună cu statele membre, Uniunea elaborează norme de protecție a minorităților, controlează implementarea acestora și demarează proceduri în cazul încălcării lor, cum se procedează de exemplu în cazul încălcării reglementărilor din domeniul protecției mediului.

Protecția granițelor Uniunii Europene

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Protecția datelor personale

Probleme românești, soluții europene**

România în UE

• UDMR sprijină aderarea României la spațiul Schengen. Deoarece toate condițiile tehnice au fost îndeplinite, UDMR solicită Uniunii Europene să nu aplice standarde duble în cazul României.

• Sprijină introducerea monedei euro. În funcție de creșterea competitivității și de stabilitatea economiei, România va trebui să introducă moneda euro la mijlocul decadei 2020.

Agricultură

• Creșterea subvențiilor agricole. Noua Politică Agrară a UE trebuie să sprijine agricultura comunală și de familie în loc să favorizeze marii proprietari agrari trebuie să ofere finanțare pronunțată gospodarilor capabili să producă alimente de calitate excelentă în mod inovativ și sustenabil, folosind resursele naturale în mod eficient.

• Direcții de dezvoltare indispensabile pentru dezvoltarea regiunilor rurale: locuri de muncă atractive, modernizarea producției bio și a silviculturii.

• Dezvoltarea agriculturii și a turismului rural asigură existența unor comunități maghiare trainice.

• În agricultură activează mii de tineri maghiari. Creșterea finanțărilor accesibile pentru aceștia, să poată achiziționa utilaje și tehnologii moderne prin care pot deveni mai competitivi și pot oferi un exemplu de viață demn de urmat.

• Viața agricultorilor mai ușoară: să poată aplica mai ușor pentru proiecte europene, să fie mai bine informați, să fie mai ușoară întocmirea aplicațiilor.

• Creșterea rolului grupurilor locale de acțiune (LEADER), asigurarea unor finanțări substanțiale pentru acestea.

Fonduri europene

• Regruparea fondurilor pentru dezvoltare regională. Cere descentralizarea resurselor.

• Regruparea unei sume de două miliarde de euro în beneficiul Programului Operativ Regional și în interesul comunităților locale.

• Stabilirea unui fond european pentru dezvoltări județene. Urmând exemplul fondului de dezvoltare regională creat pentru reședințele de județ, să se creeze un program finanțat din fonduri europene destinat proiectelor de dezvoltare la nivel de județ, să se aplice mijlocul Investițiilor Teritoriale Integrate în fiecare județ.

• Fonduri europene pentru autostrada Transilvania. Recomandă finanțarea construcției din fonduri europene.

• Reconstrucția unor biserici, castele, monumente istorice din fonduri europene. În ultimii 11 ani, UE a cheltuit 168 milioane de euro pentru patrimoniul construit. Suma depășește fondurile cheltuite de către România în același scop în ultimii 100 de ani. Obiectivul UDMR este creșterea acestor finanțări.

• Reducerea birocrației aferente proiectelor europene.

Administrație

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest

Românii din diaspora și din comunitățile istorice

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Digitalizare

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Justiție

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Transporturi și infrastructură

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Republica Moldova

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Sănătate

Nu există informaţii disponibile în programul electoral/manifest.

Educație

• Introducerea în rândul priorităților anuale ale programului Erasmus+ a finanțării proiectelor destinate studierii situației minorităților autohtone și a multilingvismului.

• Un sistem educațional bazat pe competențe: utilizarea unor mijloace digitale, sprijinirea unor proiecte educaționale destinate dezvoltării spiritului antreprenorial, a gândirii inovative și creative.

Altele

Legendă

* Temele europene sunt preluate din studiul Eurobarometru din Martie 2019 și sunt acele teme considerate de interes european de către repondenți (sursa http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot, documentul National Factsheets)

** Probleme românești, soluții europene este un capitol creat de noi după citirea programelor electorale pentru a putea oferi cititorilor acestui site informații despre teme care nu au fost incluse in Eurobarometrul realizat în luna martie 2019.